Svaz Maďarů Brno

Svaz Maďarů Brno je jedním z pobočných spolků celostátní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích . Funguje 
od roku 1993 a je jedním ze 14 organizací národnostních menšin působících na území jihomoravské metropole. 

Sídlem Svazu Maďarů Brno je středověká budova Staré radnice, jejíž severní křídlo je od roku 2008 Domem národnostních menšin. Zde se rodí většina našich nápadů, probíhají tu pravidelná klubová setkání, jednání a také většina akcí.

Naše cíle a poslání

Snažíme se především zajistit společenské zázemí pro Maďary žijící v moravské metropoli a okolí. Kulturními a společenskými aktivitami, stejně tak i nabídkou služeb veřejnosti, usilujeme o zachování  našeho mateřského jazyka, tradic a národní identity.

Z historie Maďarů v Brně

Maďaři přicházeli do Brna už v době předválečné, a to hlavně 
za studiem. Vůbec první spolek vznikl v roce 1921 na tehdejší technické univerzitě. Studentské sdružení Corvina zde působilo 
do 2. světové války.

Po delší odmlce vzešla iniciativa opět od studentů. V roce 1969 založili spolek KAFEDIK – Studentský klub Ference Kazinczyho  . Sdružoval téměř dvě stě členů, především vysokoškoláků maďar-
ského původu z jižního Slovenska. Po rozpadu federace počet členů i aktivita klubu výrazně opadla.

Roku 1990 byla v Praze založena celostátní organizace  Svaz Maďarů žijících v českých zemích.  O tři roky později vznikl pobočný spolek v Brně.  Mezi jeho členy patří bývalí studenti a členové spolku KAFEDIK, kteří se tu usadili, a také Maďaři, co na jih Moravy přijeli 
za prací.

Více historie