CSMMSZ - Brünn 

Az 1993-ban alakult CSMMSZ-Brünn egyike a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége helyi egyesületeinek, és egyike a dél-morvaországi metropoliszban működő nemzeti kisebbségek 
14 szervezetének.

A CSMMSZ brünni helyi egyesületének székhelye a középkori Óvárosháza épületében található, amelynek északi szárnya 2008 óta a Nemzeti Kisebbségek Háza. Itt kerül sor rendszeres klubtalálkozóinkra, és itt zajlik rendezvényeink többsége.

Küldetésünk és céljaink

Igyekszünk közösségi keretet biztosítani a morva metropoliszban és környékén élő magyarok számára. Kulturális és közösségi tevé-kenységünkkel arra törekszünk, hogy megőrizzük anyanyelvünket, hagyományainkat és nemzeti identitásunkat.

A brünni magyarok történelméből

Magyarok nagyobb számban már a háború előtti első Csehszlovák Köztársaság időszakban jöttek Brünnbe, elsősorban az itteni egyetemekre. A legelső magyar diákegyesületet Corvinia néven 1921-ben alapították az akkori német műszaki egyetemen. 

A világháború és az azt követő évek okozta szünet után ismét egyetemi hallgatók kezdeményezésére jött létre 1969-ben a KAFEDIK – a Kazinczy Ferenc Diákklub. A csaknem kétszáz tagot számláló egyesületet főleg dél-szlovákiai magyar egyetemisták alkották. Csehszlovákia kettéválása után a tagok száma és a klub aktivitása jelentősen visszaesett.

A Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége 1990-ben alakult meg Prágában. Három évvel később jött létre a brünni helyi egyesület. Tagjait az itt letelepedett egykori diákok és azon magyarok képzik, akik más módon kerültek Dél-Morvaországba, például munka vagy házasság révén.

Történelmi áttekintés