Členství ve Svazu Maďarů

Komunita Svazu Maďarů Brno je otevřená každému, ať už se hlásí 
k maďarské menšině nebo třeba jen sympatizuje s naší činností. Výhody členství, stejně tak i práva a povinnosti, určují stanovy Svazu Maďarů.

Stanovy Svazu Maďarů ke stažení

Výhody členství

  • pravidelné pozvánky na akce pořádané Svazem Maďarů Brno
  • informování o akcích souvisejících
    s Maďarskem a maďarskou kulturou
    v Brně i okolí
  • bezplatné odebírání občasníku Brünni Magyar Futár
  • odběr celostátního periodika Prágai Tükör při zaplacení stanoveného členského příspěvku
  • možnost využití knihovny a videotéky během klubových setkání
  • speciální sleva v hotelu  NaturMed Hotel Carbona****superior hotel , Hévíz / Maďarsko

Jak se přihlásit

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail
info@smbrno.cz 

nebo poštou na adresu 
Svaz Maďarů Brno, Radnická 368/8, 
602 00 Brno

případně ji můžete předat osobně 
na nejbližším klubovém setkání, která probíhají vždy ve středu od 15:00 hodin 
v budově Staré radnice Brno

Přihláška ke stažení

Členský příspěvek

Minimální roční členský příspěvek je 350 Kč. 

Při úhradě 590 Kč a více získáte navíc pět čísel celostátního periodika Prágai Tükör.

Členský příspěvek lze uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou 
na číslo účtu Svazu Maďarů Brno: 2305414/0600
Jako variabilní symbol plátce uveďte datum narození ve tvaru ddmmrrrr
.

Příspěvek můžete uhradit také osobně 
na některém z klubových setkání.