Brněnský maďarský kurýr

Občasník, kterým zachycujeme nejdůležitější okamžiky našeho společenského života,  představujeme důležité osobnosti a připomínáme významná výročí.  
Upozorňujeme také na kulturní skvosty a poklady, nacházející se v našem okolí.