Svaz Maďarů Brno

Svaz Maďarů Brno je jedním z pobočných spolků celostátní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích. 
  Brněnský spolek funguje od roku 1993 a je jedním 
ze 14 organizací národnostních menšin působících 
na území jihomoravské metropole. 
  Sídlem Svazu Maďarů Brno je středověká budova Staré radnice, jejíž severní křídlo je od roku 2008 Domem národnostních menšin. Zde se rodí většina našich nápadů, probíhají tu pravidelná klubová setkání, jednání a také většina akcí. 

Stará radnice, Brno

kalendář akcí

Naše cíle a poslání

Snažíme se především zajistit společenské zázemí 
pro Maďary žijící v moravské metropoli a okolí. 
   Kulturními a společenskými aktivitami, stejně tak 
i nabídkou služeb veřejnosti, usilujeme 
o zachování našeho mateřského jazyka, tradic 
a národní identity. 

nabídka služeb

Z historie Maďarů v Brně

Maďaři přicházeli do Brna už v době předválečné, a to hlavně za studiem. Vůbec první spolek vznikl v roce 1921 
na tehdejší technické univerzitě. Studentské sdružení Corvina zde působilo do 2. světové války.

Po delší odmlce vzešla iniciativa opět od studentů. V roce 1969 založili spolek KAFEDIKStudentský klub Ference Kazinczyho . Sdružoval téměř dvě stě členů, především vysokoškoláků maďarského původu z jižního Slovenska. 
Po rozpadu federace počet členů i aktivita klubu
 výrazně opadla.

Roku 1990 byla v Praze založena celostátní organizace 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích. O tři roky později vznikl pobočný spolek v Brně.  Mezi jeho členy patří bývalí studenti a členové spolku KAFEDIK, kteří se tu usadili, 
a také Maďaři, co na jih Moravy přijeli za prací.

více o historii Maďarů v českých zemích

Kazinczy Ferenc