Ceník překladatelské práce

Překlad: jazyk český - maďarský / maďarský - český
všeobecný (ne odborný) text 330 Kč/A4*
odborný text (právní, obchodní, atd.) 400 Kč/A4*
soudní ověření 100 Kč/stránka
jazykové lektorování 80 Kč/A4*
Přirážky
za expresní překlad - max. 3 normostrany do 24 hodin +50%
za expresní překlad - max. 6 normostran do 24 hodin +100%
sobota / neděle / svátky +50%

Poznámka:
* normostrana = 1800 úhozů (včetně znaků a mezer)
Minimální fakturovaný rozsah 1/2 normostrany.
Do lhůty stanovené pro provedení překladu se nepočítá den dodání materiálu k překladu, dále den odevzdání hotového překladu.

Ceník tlumočnických výkonů

Tlumočení: jazyk český - maďarský / maďarský - český (8 hodin/den)
hosteska se základní znalostí jazyka 1100 - 1300 Kč
doprovodní tlumočení 500 Kč/hodina
odborné a konsekutivní tlumočení 4000 - 4600 Kč
simultánní tlumočení - kabinky (2 tlumočníci) 8000 - 10000 Kč
Přirážky pro tlumočníky
sobota / neděle / svátky +50%
Poplatek za storno tlumočnického výkonu
v případě storna více než 48 hodin před plánovaným zahájením výkonu 20% ceny
v případě storna méně než 48 hodin před plánovaným zahájením výkonu 40% ceny
v případě storna méně než 24 hodin před plánovaným zahájením výkonu 100% ceny

Nejsme plátci DPH.