Celostátní spolek CSMMSZ

Svaz Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (oficiální název: Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z.s., zkrácený název: Svaz Maďarů – CSMMSZ, z.s.) byl založen v Praze v únoru 1990. Poslání, cíle a okruh činnosti spolku jsou definovány ve stanovách. Dnes funguje sedm pobočných spolků svazu – v Praze, Brně, Ostravě, Teplicích, Plzni, Lovosicích a v Karlových Varech.

Kliknutím na odkazy zobrazíte organizační strukturu Svazu Maďarů, resp. její detailní verzi.