Pobočný spolek CSMMSZ v Brně

Pobočný spolek Svazu Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége z.s. v Brně (úřední zkratka Svaz Maďarů – CSMMSZ, z.s., p.s. Brno) byl založen v roce 1993. Spolku poskytuje domov středověká budova Staré radnice (Stará radnice, Radnická 8), jejíž severní křídlo je od roku 2008 Domem národnostních menšin. Zde se zrodila většina našich nápadů, konají se tu naše pravidelná setkání, jednání a také většina akcí.

Naše členy a příznivce, zajímající se o činnost našeho spolku o našich akcích pravidelně informujeme na našich internetových stránkách, a na Facebooku, dále pomocí pravidelných pozvánek.

Vydáváme občasník s názvem Brünni Magyar Futár (Brněnský maďarský kurýr), který zachycuje nejdůležitější okamžiky našeho společenského života, ale představujeme v něm také důležité osobnosti, připomínáme významná výročí ale také upozorňujeme na kulturní skvosty a poklady, nacházející se v našem okolí.

Mezi cíle našeho spolku patří také poznat a seznámit členy a okolí s historickými česko-maďarskými vztahy. Nedávno se ve znamení toho zrodily dva dokumentární filmy s názvem „Po stopách Maďarů v českých zemích“ (2016, 2018).

Do okruhu činnosti spolku patří také poskytování služeb široké veřejnosti (překlady, tlumočení, výuka maď. jazyka, turistické informace).

Při tom všem se brněnský pobočný spolek CSMMSZ aktivně zapojuje také do kulturního dění v Brně – každý rok na podzim pořádáme Dny maďarské kultury, účastníme se multikulturních akcí města a jihomoravského kraje, kde máme možnost představit maďarský folklor, kulturu a gastronomické speciality.

DSCN1929

Stará radnice (Radnická 8)