Almanach 1993-2003

Byl vydán u příležitosti 10. výročí založení brněnského pobočného spolku CSMMSZ, na podzim roku 2003. Tato publikace shrnuje prvních deset let života organizace, promluví zde zakládající členové, sponzoři, partneři, uvádí přehled historie maďarských organizací v Brně a moravsko-maďarských vztahů. Příloha Almanachu: Maďaři v Brně (1999-2000 DVD) Vydání publikace podpořil úřad Határon Túli Magyarok Hivatala.

Almanach je možné prohlédnout si, resp. stáhnout:
Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Brno 1993-2003 (PDF 4,0 MB)