Příprava na sčítání lidu do roku 2021

Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci 26. – 27. Března 2021. Počítat vás lze online pomocí elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Online sčítání umožňuje každému splnit zákonnou povinnost spočítat rychle a snadno, aniž by bylo nutné později vyplňovat papírové sčítací formuláře.

Je třeba si uvědomit, že se jedná o nesmírně důležitá data, na jejichž základě pak několik zákonů a předpisů upravuje práva národních menšin. Při sčítání, pokud nepřevezmeme svoji národnost a mateřský jazyk, oslabíme celou maďarskou komunitu v České republice. Pro stát jsou tyto údaje rozhodující při zacházení s menšinami. https://www.czso.cz/csu/scitani2021/home

Oficiální informace určená národnostním menšinám