Přihláška ke studiu maďarštiny na Katedře středoevropských studií FF UK

Studovat maďarštinu, maďarskou kulturu a literaturu můžete v ČR v Praze – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podávat přihlášky do bakalářského studia je možné do konce února!

Více informací najdete zde: https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/